i am Roger Li

庚寅年初一中的2010年情人節

一朝早起身同媽媽去東涌飲茶+拜年。(好似好遠咁) 見番個廿年無見ge呀媽朋友+佢個女(當年被喻為我ge女朋友仔....哈哈,講比雯雯知,好似有d呷乾燥)。
之後就仆出去見雯雯喇。一見面就發生唔愉快ge事......
今日ge主菜係去海洋公園,最特別係我地完全冇玩機動遊戲,全程博命影相同睇動物。(去海洋公園唔玩機動遊戲,就好似食自助餐淨食法包...不過想食咪食lor,平時唔會食ga ma。)
離開後,去左据平價扒,跟住夾左陣公仔(佢真係彩虹之女...)就完成呢個咁特別ge日子嚕。
其實Eason隻歌話齋"然而每天眼見的,永遠不相似~",每日都獨特ga na。

呀補番先,今日都有份紀念品。 ^^

3 thoughts on “庚寅年初一中的2010年情人節

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *